Циклова

Answer

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five http://jquery2dotnet.com/ centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ЦК ППзБО


Циклова комісія професійної підготовки з бухгалтерського обліку 
Биковська Ірина Павлівна

голова ЦК, викладач вищої  категорії


Чернова Олена Станіславівна
викладач вищої категорії


Куріна Людмила Олександрівна 

викладач вищої категорії


Ткачук Світлана Валеріївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач методист Перехід економіки України до ринкових умов вимагав підготовки спеціалістів  нової формації. В контексті вирішення цього питання 31 серпня2005 р. наказом № 110 було створено циклову комісіюзагальноекономічних дисциплін та бухгалтерського обліку,яку очолила викладач ТкачукС.В.

 За короткий період свого існування циклова комісія зарекомендувала себе як колектив висококваліфікованих спеціалістів та самовідданих педагогів.

 Неодноразово циклова комісія ставала переможцем у номінаціях «Краща циклова комісія з навчальної, методичної, виховної роботи».

         У 2009р.циклова комісія була перейменована і отримала назву "Циклова комісія професійної підготовки з  бухгалтерського обліку", на  чоліякоїстала викладачБиковська І.П.

         За роки функціонування циклова комісія підготувала 376 молодших спеціалістів з бухгалтерського обліку, серед яких дипломи з відзнакою отримало 63 випускника, що є переконливим  свідченням наполегливої праці педагогічного колективу.

 На сьогоднішній день циклова комісія професійної підготовки з бухгалтерського обліку є однією з провідних і лідируючих  у ВСП МК  ТДАТУ.
ЦК БОіРГМССклад циклової комісії Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд


Фучаджиєва Маргарита Анатоліївна

голова циклової, викладач І категорії
Булгакова Людмила Семенівна

викладач методист, відмінник аграрної освіти


Грудініна Таїса Леонідівна
 
викладач вищої категорії 

Нікуліна Світлана Миколаївна

викладач І категорії


Пачева Валентина Миколаївна

лаборант
Ісаченко Станіслав Олексійович

викладач ІІ категоріїЦК МОРЕУ АПКСклад Циклової комісії Монтаж обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК


Назаренко Марина Олександрівна
голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії


Довгопола Світлана Олексіївна
спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Сакун Валентина Степанівна
відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач методист


Миронець Сергій Дорофійович
заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії
Кидалов Юрій Владиславович
спеціаліст І категорії


Залеський Андрій Васильович
спеціаліст
Циклова комісія професійної підготовки «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» бере свій початок у далекому 1973 році, коли у Технікумі гідромеліорації і механізації сільського господарства відкривається спеціальність «Експлуатація автоматичних пристроїв водогосподарських систем».
Викладачами даної спеціальності стали інженери-електрики з великим виробничим стажем (Шиян Аркадій Іванович, Гордієнко Віктор Леонідович, Сірік Іван Миколайович, Горелкін Геннадій Іванович, Сакун Валентина Степанівна, Воробієнко Григорій Іванович, Сіциліцина Наталія Володимирівна, Івановський Леонід Павлович). Надалі колектив циклової комісії постійно оновлювався.
З 1990 по 1996 роки циклову комісію поповнили фахівці, такі як Дубініна Світлана Вікторівна, Синявська Валентина Матвіївна, Нікітіна Олександра Василівна, Миронець Сергій Дорофійович. З 2001 по 2006 роки - Кидалов Юрій Владиславович, Назаренко Марина Олександрівна, Довгопола Світлана Олексіївна, Діденко Олександр Володимирович.
Колектив циклової комісії електротехнічних дисциплін з 1973 по 2001 рік очолювала Сакун Валентина Степанівна (відмінник освіти України). У подальшому  циклову комісію очолювала Нікітіна Олександра Василівна. На сьогоднішній день головою циклової комісії Миронець Сергій Дорофійович.
В складі циклової комісії зараз 8 викладачів і майстер виробничого навчання, в тому числі чотири викладача з вищою категорією, один методист, старший викладач.
Головною своєю метою викладачі комісії вважають підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарювання.
Досягнення цієї мети можливе лише при комплексному підході, що включає навчальну роботу, вдосконалення навчально-матеріальної бази коледжу та бази практики, методичну та організаційну роботу кожного викладача та циклової комісії в цілому. Навчальну роботу організовано з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та спрямовано на поліпшення успішності студентів. Цьому сприяє застосування творчих методів і прийомів роботи, зокрема принципів дискусійності, проблемності, модульного рейтингового  навчання тощо.
Особливе місце у вивченні і поширенні передового педагогічного досвіду займають відкриті навчальні заняття та позакласні заходи. В рамках щорічного плану роботи циклової комісії відбуваються науково-практичні конференції, брейн-ринги. Традиційним став конкурс «Кращий за професією».
Значне місце у роботі викладачів циклової комісії займає розвиток навчально-матеріальної бази. Ефективне викладання будь-якої навчальної дисципліни не можливе без застосування наукових приладів, демонстрацій різних дослідів та проведення лабораторних і практичних занять у спеціально обладнаних приміщеннях, кабінетах і лабораторіях. Основна увага при цьому зосереджена на розв’язанні таких питань: оснащеність кабінетів і лабораторій у відповідності з переліком типового обладнання, виконання комплексу методичного забезпечення навчальної дисципліни, виконання правил техніки безпеки під час проведення практичних і лабораторних занять, наявність методичного пакету для самостійної роботи студентів та контролю знань. Таким чином виконується головне завдання діяльності кабінетів і лабораторій, надання допомоги студентам у більш глибокому і наочному вивченні дисциплін та формуванні наукового світогляду.
Викладачі циклової комісії постійно беруть участь у роботі виставки Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта». А за вагомий внесок в методичне забезпечення електротехнічних дисциплін та за постійну щорічну участь у виставці, викладачі Сіциліцина Наталія Володимирівна, Нікітіна Олександра Василівна, Сакун Валентина Степанівна, Синявська Валентина Матвіївна, Дубиніна Світлана Вікторівна занесені до книги пошани. Велику увагу викладачі комісії приділяють вивченню й узагальненню  передового педагогічного досвіду своїх колег. Це й сприяє поліпшенню професійного рівня викладачів та виховання студентів.
Чітке та своєчасне виконання усіх вищезазначених організаційних заходів забезпечує успіх роботи циклової комісії.
ЦК ГіСЕП

ЦК "Гуманітарної та соціально-економічної підготовки"

Тіга Світлана Анатоліївна
Голова циклової комісії. викладач вищої категорії, викладач-методист,  переможець міського конкурсу «Радість моя, бджілка» у номінації   «Пані Освітянка», нагороджена Почесним знаком "За впровадження інновацій в освіті". Відкриває для учнів світ української мови та літератури

Черкашина Світлана Вікторівна 
Завідувачка відділення "Автоматизація та бухгалтерський облік"; викладає зарубіжну літературу, англійську мову, географію; має І кваліфікаційну категорію.
Топчієв Микола Миколайович 
Викладач вищої категорії, викладач- методист. Викладає всесвітню історію.    Занесений до Книги Пошани ДУ «НМЦ «Агроосвіта».

Нікуліна Наталія Володимирівна 
Викладач вищої категорії, викладач-методист, завідувачка  методичним  кабінетом. Занесена до Книги Пошани ДУ “НМЦ ”Агроосвіта”.

Лось Наталія Дмитрієвна 
Спеціаліст І категорії. Викладає англійську мову, українську мову і літературу. Активна учасниця спортивного життя коледжу, переможець та призер обласних та регіональних спортивних змагань серед викладачів. Занесена до Книги Пошани ДУ “НМЦ ”Агроосвіта”.

Токмакова Анжела Вікторівна 
Викладач вищої категорії, викладач- методист. Викладає німецьку мову та зарубіжну літературу.

Кидалова Ольга Володимирівна 
Спеціаліст І категорії. Викладає англійську мову.

Юрко Лаура Михайлівна 
Викладач правознавства, біології.  Переможець та призер конкурсів «Викладач року», «Куратор року», конкурсу ДУ «НМЦ «Агроосвіта» «Педагогічні інновації».  Лауреат XV обласного конкурсу "Господиня свого краю"  у номінації «Жінка – працівник освіти і науки.

Назарук Юлія Станіславівна 
Кандидат історичних наук, викладає історію України, культурологію
  Всі педагоги колективу  активно працюють над впровадженням в учбовий процес новітніх прогресивних  технологій навчання.  Відкриті уроки та позакласні заходи з дисциплін, що проводять викладачі цієї циклової комісії, завжди збирають велику аудиторію, адже тут неодмінно панують атмосфера зацікавленості і позитиву.
    Значне місце у діяльності колективу посідає   робота з правового, патріотичного, краєзнавчого, екологічного виховання, яка здійснюється за допомогою тематичних ігор, конкурсів, вікторин, квестів, відеолекцій, що проводяться педагогами в стінах навчального закладу та гуртожитку.
    Успішною є багаторічна співпраця колективу комісії з Мелітопольським краєзнавчим музеєм, Мелітопольським міським відділом кримінально-виконавчої служби управління Державного департаменту України, Мелітопольською організацією Червоного Хреста. Щороку викладачі ЦК організовують тематичні зустрічі з  представниками цих організацій.
     Викладачі ЦК активно проводять керівництво науково-дослідною роботою студентів. Як результат – успішна участь у науково-практичних конференціях міського та обласного рівнів.  Переможцями  та призерами  у щорічному конкурсі «Студент року» в різні роки визнавалися: Іщенко В., Єгер К., Черкашина Т., Акимова Л., Єремєєва К. (керівник Юрко Л.М.); Міщенко В. (Ткачук С.В.); Педсон А. (Топчієв М.М.); Клименко Д. (Черкашина С.В.); Калімбет Ю.(Кидалова О.В.), Нетреба Ю. (Токмакова А.В.).
      Викладачі циклової комісії виконують і велику громадську роботу. Топчієв М.М. тривалий час очолював профком коледжу, Юрко Л.М.,  Черкашина С.В. багато років обираються членами профкому.
     Всі викладачі комісії традиційно входять в десятку лідерів у щорічному конкурсі «Кращий за професією». За сумлінну працю та відповідальне ставлення до своїх обов’язків неодноразово відзначені грамотами Мелітопольської районної державної адміністрації, Мелітопольської районної ради.ЦК ФВіЗВСклад циклової комісіїз фізвиховання і "Захисту Вітчизни"

Майдебура Олександр Гаррієвич
Керівник фізичного виховання
Викладач І категорії
Майстер Спорту Міжнародного класу з  важкої  атлетики


Горбань Ангеліна В’ячеславівна
Голова циклової комісії
Викладач І категорії


Ярмошенко Юрій Васильович

Викладач ІІ категорії

Завідуючий кабінетом

Кандидат в Майстри Спорту з футболу
Троценко Олег Якович

Кваліфікаційна категорія "майстер виробничого навчання"


Юрко Дмитро Сергійович

Викладач ІІ категорії


ЦК МПНП


Склад циклової комісії математичної, природничо-наукової підготовкиНайдиш Яна Володимирівна
Голова циклової комісії,
викладач І категорії
Малюта Ірина Вікторівна
викладач вищої категорії, викладач методист, відмінник освіти України


Матвіенко Наталя Петрівна
викладач вищої категорії, викладач методист, відмінник аграрної освіти і науки ІІІ ступеня.
Саєнко Олександр Вікторович
викладач Ікатегорії


Мельник Карина Леонідівна
викладач І категорії
Мороз Тетяна Олександрівна
завідуючамеханіко-гідротехнічним денним відділенням
викладач І категорії


Бондаренко Олена Святославівна
викладачспеціаліст

Циклова комісія загально-технічних дисциплін була заснована у 2001 році шляхом розділення циклової комісії механізації меліоративних робіт сільського господарства. В окрему комісію було вирішено виділити наступні дисципліни: основи нарисної геометрії, матеріолознавство і технологія конструкційних матеріалів, технічна механіка, основи теплотехніки і гідравліки, безпека життєдіяльності, охорона праці, взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, основи інформатики. У 2005 році головою циклової комісії була призначена Найдиш Яна Володимирівна, викладач безпеки життєдіяльності та охорони праці, яка очолює комісію і зараз. За роки праці на цієї посаді Найдиш Я.В. постійно підвищувала свій професійний рівень, набувала педагогічного досвіду. Найдиш Я.В. була розроблена нова тематика дипломного проектування з охорони праці для спеціальності «Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання».Враховуючи специфіку предметів, викладачі циклової комісії працюють на всіх спеціальностях коледжу.
ЦК ЕтРМБМіО


Склад циклової комісіїЕксплуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання


Побігун Михайло Дмитрович 
директор коледжу, викладач вищої категорії, методист 
(0619) 42 20 00
Нестеренко Костянтин Володимирович
 голова циклової комісії,  
викладач вищої категорії 


Климович Євген Леонідович 
викладач вищої категорії, завідуючий заочним відділенням
Пугач Віталій Опанасович
викладач І категорії


Чуксін Валерій Павлович
 
викладач вищої категорії
Довгополий Юрій Борисович
викладач І категорії


Мельник Олександр Васильович 
голова профспілкового комітетузаступник директора з НВР(0619) 42 04 05
Миронець  Наталія Анатоліївна
завідуюча навчальної частини, диспетчер коледжу, 
викладач ІІ категорії


Андрущенко Олександр Миколайович
викладач спеціаліст

У 1951 році у степах півдня України, де посуха здавна переслідувала людину, знищувала його працю, почалася гігантська на ті часи будова. Народилося чудо - Каховська зрошувальна система
Згідно наказу Міністерства сільського господарства УРСР №594 від 09.08.1966 року Мелітопольський сільськогосподарський технікум у зв’язку з необхідністю випуску фахівців по механізації гідромеліоративних робіт був пере іменований у Мелітопольський технікум гідромеліорації і меліорації сільського господарства, тому на базі технікуму була створена комісія «Механізації гідромеліоративних робіт сільського господарства»
До складу комісії увійшли досвідчені фахівці з великим стажем роботи на підприємстві
Перед викладачами того часу стала задача по створенню матеріально технічної і методичної бази для підготовки майбутніх спеціалістів.  За роки праці колектив циклової комісії повністю створив матеріальну базу і навчально-методичні комплекси з дисциплін що вивчались студентами технікуму.
З метою підвищення ефективності методичної роботи та якості навчально-виховного процесу, надання адресної допомоги у коледжі викладачі різних дисциплін і майстри виробничого навчання об'єднані в циклові комісії на чолі з головами. Голови циклових комісій діють на підставі посадової інструкції Голови циклової комісії та організують діяльність своїх викладачів і майстрів виробничого навчання через взаємодію із заступниками директора з навчальної, науково-методичної, виховної роботи та методистами коледжу
      Циклові (предметні) комісії - методичне об'єднання викладачів і майстрів виробничого навчання, які розглядають питання удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців через науковий та професійний ріст викладачів і майстрів виробничого навчання, їх інноваційну педагогічну діяльність
У циклові комісії входять викладачі та майстри виробничого навчання, серед яких: викладачі-методисти, старші викладачі, викладачі вищої кваліфікаційної категорії та майстри виробничого навчання І та ІІ кваліфікаційної категорії; які мають достатньо високий науково-методичний потенціал, який реалізується в розробці нормативної документації , створенні навчальних посібників, навчально-методичного забезпечення предметів та практичного навчання. Вони беруть участь у підготовці та проведенні Днів науки, предметних тижнів, тижнів циклових комісій, науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, нарад, семінарів, днів відкритих дверей, майстер-класів, тематичних виставок, показ мультимедійних презентацій та інших заходів коледжу.
 
Викладачі циклової комісії знаходяться в постійному пошуку ефективних форм і методів роботи, прагнуть до вдосконалення. Слід зазначити, що у кожного викладача циклової комісії свій підхід до справи, свої ефективні форми і методи роботи зі студентами.


ЦК ОПСК


Циклова комісія
Обслуговування програмних систем і комплексівСаєнко Олександр Вікторович
викладач І категорії

Бондаренко Олена Святославівна
викладач спеціаліст

Чаусова Наталья Володимирівна
викладач І категорії

ЦК ВППР


Циклова комісія 
Виробництво і переробка продукції рослинництва

Биковська Ірина Павлівна

Голова циклової комісії,

викладач І категорії


Ілляшенко Євгенія Сергіївна
викладач спеціаліст
Нікуліна Світлана Миколаївна
викладач І категорії


Поделись с друзьями