ВІЗИТКА БІБЛІОТЕКИ

Answer

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five http://jquery2dotnet.com/ centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Шановні викладачі та студенти!
Пропонуємо вам невеличку подорож  у наш храм науки, де книга цінується як найбільша святість.

Пецух Анна Миколаївна

Провідний бібліотекар

Тел: (061942 02 30

Тел: (061942 12 55

E-mail: http://vsp-mk-tdatu.at.uaТищенко Олена Валентинівна

Бібліотекар

Загальні відомості 

Свою історію бібліотека відокремленого структурного підрозділу «Мелітопольський коледж ТДАТУ» почала в 1931 році в м. Мелітополі. Прізвище засновників бібліотеки невідомі. 

Бібліотека коледжу розташована на першому поверсі, має загальну площу 200 м 2структура бібліотека: абонемент, читальний зал на 50 місць, книгосховище. 

Бібліотека ВСП Мелітопольського коледжу ТДАТУ є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний та виховний процеси коледжу. 

Фонди бібліотеки коледжу є складовою частиною загальнодержавної довідково - інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Користування бібліотекою коледжу – безкоштовне. 

Книжковий фонд налічує 33 500 примірників. Основний фонд – підручники, навчальні посібники, методичні матеріали. 

Діяльність бібліотеки коледжу регламентується Положенням про бібліотеку Мелітопольського коледжу ТДАТУ, розробленим на основі Типового положення про бібліотеку аграрного вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. Бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Указом Президента України "Про національну доктрину розвитку освіти", іншими чинними законодавчими актами, інструктивно-нормативними документами, що регламентують діяльність бібліотек.

Основні напрямки роботи бібліотеки

Бібліотека коледжу як науковий, навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ ВНЗ своїми головними завданнями ставить:

  • забезпечення якісного та систематичного, оперативного обслуговування користувачів бібліотеки;
  • створення і забезпечення систематичного ведення довідково - систематичного апарату, використовуючи як традиційні, так і комп'ютерні носії інформації;
  • прищеплення користувачам індивідуальної культури, любові до книги, дбайливого ставлення до технічних засобів;
  • сприяння виховання гармонійної, морально досконалої і високо освіченої особистості;
  • комплектування фонду з урахуванням профілю навчального закладу;
  • робота з фондом, організація своєчасної обробки та забезпечення його збереження;
  • удосконалення проведення Днів інформації, спеціаліста, книжкових виставок, читацьких конференцій, тематичних і літературних вечорів, переглядів літератури, бібліографічних оглядів;
  • сприяння пошуку сучасних найбільш привабливих для читачів форм популяризації книги;
  • використання комп'ютерної техніки в бібліотечно-бібліографічній роботі;
  • підвищення професійного рівня працівників бібліотеки.

Формування бібліотечного фонду проводиться відповідно до профілю навчального закладу, перевага у комплектуванні бібліотеки коледжу надається навчальним виданням - підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі; особливої уваги потребують книги для нововведених спеціальностей.

Право користування бібліотекою мають студенти, викладачі та працівники структурних підрозділів коледжу. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі, в читальному залі. Користуватися всіма видами довідково - бібліографічного ті інформаційного обслуговування, брати участь в літературно – музичних вечорах, усних журналах та інших заходах, які проводить бібліотека, входить до активу бібліотеки. Для запису в бібліотеку необхідно подати залікову книжку чи студентський квиток або довідку з відділу кадрів коледжу. 

Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є пропаганда та популяризація літератури за допомогою книжкових виставок, які компактно оформляються в сучасних книжкових вітринах, що чудово доповнюють дизайн приміщення.


Формуючи фонд, працівники бібліотеки тісно співпрацюють з викладачами коледжу, враховують їхні пропозиції і побажання, тим самим забезпечують перебування бібліотеки в інноваційному режимі як інформаційного центру, центру знань і нових технологій.

В бібліотеці зібрані методичні матеріали, дайджести на допомогу викладачам, кураторам груп. Навчальний інтерес викликають інформаційно-довідкова система та аудіо- і відеоматеріали (відеофільми). Електронні версії повних текстів підручників, навчально-методичних посібників з дисциплін - це початок формування бібліотеки нового типу, бібліотеки майбутнього.

Бажаємо, щоб  для всіх і для кожного нашого читача бібліотека Мелітопольського коледжу ТДАТУ залишалася справжнім другом,  мудрим порадником,  джерелом знань, що наповнюється  дорогоцінним скарбом – скарбом слова.

Графік роботи бібліотеки

абонемент

понеділок - п'ятниця

7.30 - 17.15

читальний зал

понеділок - п'ятниця

08.00 - 17.00

вихідний день

субота, неділя

-

Контакти

Поштова адреса: м. Мелітополь, вул. Б. Хмельницького, 44 Поделись с друзьями