ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Answer

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five http://jquery2dotnet.com/ centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» – один з найстаріших навчальних закладів міста. Його історія починається в далекі 30 - ті роки ХХ ст. 8 жовтня 1931 року Наказом Народного комісаріату земельних справ на підставі клопотання Мелітопольської зональної науково-дослідної станції садово-ягідного господарства був відкритий Мелітопольський садово–городній технікум. Його першим керівником був Рудасєв Михайло Герасимович. Термін навчання в технікумі був три роки, на першому та другому курсах технікуму на той час навчалось 107 студентів, педагогічний колектив складався з 19 викладачів. Через п’ять років він був перетворений у бавовницький, але вже у 1936 році профіль був змінений на рільницький. З 1956 року технікум був перетворений у сільськогосподарський, а в 1997 році він став відокремленим підрозділом Таврійської державної агротехнічної академії. У жовтні 2007 року перейменований на ВСП "Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету ”

Вже 78 років кілька поколінь викладачів самовіддано торували нелегкій шлях підготовки молодших спеціалістів для сільського господарства : це тисячі і тисячі лекцій, лабораторних і практичних занять, це більше 13 тисяч випускників, які разом з дипломами отримали путівку в життя. Звертаючись до нашої історії, віддаємо шану і повагу колишнім керівникам і викладачам, які формували імідж нашого учбового закладу. Це такі, як колишні директора Ткаченко Микола Кирилович та Мілюков Віталій Леонідович, викладачі Афанасьєва Галина Іванівна, Лебедєв Віктор Іванович, Молодченко Дина Павлівна, Солоїд Ніна Миколаївна та Солоїд Іван Антонович, Строкань Анатолій Григорович, Шейко Діана Леонідівна, Яніна Наталія Макарівна та багато інших. Взагалі історію коледжу неможливо вмістити в кількох рядках, як і неможливо перелічити усіх ветеранів-працівників, хто накопичував багатий досвід в учбовому процесі, створював учбово-матеріальну базу.

З 1956 року коледж випускає молодших фахівців для сільського господарства. Колишні випускники сьогодні працюють у сільськогосподарських організаціях та кооперативах Запорізької області та України. Переважаюча більшість їх чесно і самовіддано виконує свій обов’язок, сумлінно працюючи на ниві аграрного сектору . Коледж пишається своїми випускниками: Голованов Олександр Іванович – професор, доктор наук, завідуючий кафедрою Меліорації і рекультивації земель Московського університету природоулаштування, заслужений діяч наук Російської федерації; Овечко Віктор Васильович – кандидат технічних наук, доцент Таврійського державного агротехнологічного університету, Дудкін Євген Іванович - кандидат технічних наук, доцент Таврійського державного агротехнологічного університету, Паршин Борис Андрійович - кандидат історичних наук, доцент Таврійського державного агротехнологічного університету. Багато випускників продовжили навчання у вищих навчальних закладах і зараз працюють керівниками та головними спеціалістами в сільському господарстві. Це такі, як: Журавльов Володимир Анатолійович – начальних Запорізького обласного управління сільського господарства та продовольства, Баранов Анатолій Трохимович – керівник виробничого кооперативу « Переможець », Сідлецький Борис Євгенович – директор відділення Укргеоінформ м. Мелітополя, Лебедько Геннадій Юрійович – головний метролог Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства та багато інших.

Коледж розвивається, зберігаючи надбання минулих поколінь викладачів і студентів, і відкриває нові спеціальності. Сьогодні ВСП «Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» справедливо називають кузнею технічних працівників для сільського господарства. В ньому навчаються студенти з усіх районів Запорізької області, а також з Херсонської, Донецької, Дніпропетровської областей.

Випускники коледжу можуть продовжити своє навчання з обраної спеціальності за скороченим терміном у навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Коледж – це «Альма – матір» для 536 студентів денного відділення і 270 студентів заочного відділення. В стінах цього навчального закладу працює висококваліфікований викладацький колектив, у складі якого 56 викладачів. Серед них: 10 викладачів – методистів, 2- старших викладача, 25 викладачів вищої категорії та шість майстрів виробничого навчання.

Матеріально–технічна база коледжу дозволяє організувати навчально–виховний процес на рівні сучасних вимог. Це два навчальних корпуси, в яких розміщується 19 кабінетів, 18 лабораторій. А також є бібліотека, яка нараховує понад 50 тисяч примірників наукової, навчальної та художньої літератури, має великий вибір періодичних видань. Студенти мають можливість працювати у читальній залі коледжу. Завдяки тому, що Мелітопольський коледж є структурним підрозділом Таврійського державного агротехнологічного університету, для накопичення практичного досвіду студенти коледжу, за договором з університетом, можуть проходити практичне навчання за кордоном, а саме: у Німеччині, Данії, Англії, Швеції та Швейцарії.

Для студентської молоді створені всі умови для гармонійного розвитку, змістового і цікавого дозвілля. В коледжі працюють секції: волейбол, футбол, теніс, легка атлетика, боротьба, важка атлетика і гирьовий спорт. Спортсмени коледжу добре відомі за межами свого навчального закладу і міста: вони неодноразово посідали призові місця на районних, обласних та Всеукраїнських змаганнях. В стінах коледжу було виховано 2 майстра спорту, біля 20 першорозрядників, 15 чемпіонів і призерів Всеукраїнських спортивних ігор. Коледж пишається своїми чемпіонами: Корнієнко В., Кравцовим Ю., Голубничим О., Тарасевичем Є., Димітровим В., Ненько О, Риженковим В. Типенко А., Большаком К.

В коледжі працюють гуртки художньої самодіяльності, учасники яких беруть участь у концертах, конкурсах, вечорах, "вогниках”. Щорічно таланти викладачів і студентів коледжу демонструються на огляді художньої самодіяльності « Софіївські зорі ».

ВСП "Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету” готує гідну зміну – справжніх господарів на своїй землі!Поделись с друзьями

Похожие новости
Правила прийому
Циклові