ПОДАНО ЗАЯВ

на 12.07.2019р.

Спеціальність

Ліцензований 

обсяг

Держзамов

лення на базі 9 класів

На базі 

9 класів

Агроінженерія

50

35

69

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

50

23

43

Будівництво та цивільна інженерія

25

12

44

Облік і оподаткування

50

10

30

Комп’ютерні науки

30

20

52

Агрономія

30

20

41