УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені ДМИТРА МОТОРНОГО»


Н А К А З


від 21 серпня 2020 року

№ 37

Про організацію роботи коледжу

у 2020-2021 навчальному році


З метою забезпечення створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про деякі особливості початку освітнього процесу в 2020/2021 навчальному році» №1/9-423 від 06.08.2020р., постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється рівень епідемічної небезпеки поширення СОVID-19 («зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний»), враховуючи Рекомендації МОНУ щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42

НАКАЗУЮ:


1.  Освітній процес в коледжі у 2020/2021 навчальному році розпочати відповідно до освітнього законодавства, з урахуванням вимог та обмежень, обумовлених карантином та посиленими  протиепідемічними заходами у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, запровадивши гнучку структуру навчального року та графік навчальних занять.

2.  Встановити, у разі сприятливої ситуації:

- для студентів, які зараховані до коледжу в 2020 році на основі БЗСО, початок навчального року – з 01 вересня 2020 року;

-для студентів, які зараховані до коледжу в 2020 році на основі ПЗСО, початок навчального року – з 15 вересня 2020 року;

- для студентів старших курсів, початок  навчального року – з 01 вересня 2020 року.

3.  Заступнику директора з НР, КУРІНІЙ Людмилі Олександрівні, затвердити Тимчасовий порядок організації освітнього процесу коледжу у 2020/2021 навчальному році в період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), (Додаток 1).

4.  Заступнику директора з АГР, АВРАМЕНКУ Володимиру Євгеновичу,   затвердити Порядок роботи коледжу щодо забезпечення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році (Додаток 2).

5.  Заступникам директора, КУРІНІЙ Людмилі Олександрівні, ТКАЧУК Світлані Валеріївні, АВРАМЕНКУ Володимиру Євгеновичу, забезпечити організацію освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році з обов’язковими заходами:

-дотримуватись соціального дистанціювання і правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати масових скупчень;

-обладнати місця для обробки рук та збору використаних масок і рукавичок;

-відкрити декілька входів до будівель коледжу; 

-проводити регулярний моніторинг та аналіз відвідування занять студентами з метою раннього виявлення збільшення захворюваності та інформування служби громадського здоров'я у випадку різкого збільшення;

-проводити регулярний моніторинг стану здоров’я студентів та працівників коледжу шляхом проведення термометрії та опитування щодо самопочуття;

-збільшити відстань між партами;

-використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами; 

-використовувати великі приміщення (у разі потреби) – зокрема актові зали, коридори, адаптовані для потреб навчання; 

-за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі;

-уникати організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між студентами: зменшити кількість комунікаційних вправ, уникати групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проводити ранкові зустрічі із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо;

-закріпити за навчальними групами окремі навчальні кабінети.

6.  Завідувачам відділень, ЛІТВІНОВУ Антону Ігоровичу, ЧЕРКАШИНІЙ Світлані Вікторівні, разом з класними керівниками навчальних груп :

-забезпечити інформування здобувачів освіти, іх батьків (або інших законних представників) про правила організації освітнього процесу, відвідування занять в коледжі та перебування в ньому в умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (СОVID-19);

-надати роз’яснення батькам студентів щодо необхідності впровадження обмежувальних заходів стосовно відвідування коледжу сторонніми особами, спілкування педагогічних працівників і батьків здійснювати дистанційно, засобами зв’язку;

-запропонувати батькам студентів, які належать до категорій, яким не рекомендовано перебувати в коледжі (особам із хронічними легеневими хворобами, особами, які мають розлади імунної системи, особам із захворюванням на цукровий діабет тощо) продовжити навчання за дистанційною формою, що максимально забезпечить потребу їх захисту та безпеки.

7.  Головам ЦК, БИКОВСЬКІЙ Ірині Павлівні, МІФЛЕ_ЧЕРЕДНІЧЕНКО Світлані Анатоліївні, НАЗАРЕНКО Марині Олександрівні, НЕСТЕРЕНКО Костянтину Володимировичу, НІКУЛІНІЙ Світлані Миколаївні, ТІЗІ Світлані Анатоліївні, разом з викладачами циклових комісій, на початку нового навчального року провести відповідні заходи щодо виявлення рівня опанування студентами навчального матеріалу, який вивчався під час карантинних обмежень, визначити необхідність організації повторення цього матеріалу, спланувати та організувати систематизацію та узагальнення навчального матеріалу з урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу студентами.

8.  Заступнику директора з НР, КУРІНІЙ Людмилі Олександрівні,  забезпечити організацію та роботу лабораторій та кабінетів коледжу, проведення навчальних, навчально-виробничих практик у відповідності до вимог нормативно-правових актів та рекомендацій МОЗ та МОНУ.

9.  Інженеру з ОП, ПЛАХОТІНУ Павлу Васильовичу, забезпечити проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності для всіх учасників освітнього процесу відповідно до вищенаведених вимог, а також здійснювати контроль за дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів.

10.Заступнику директора з АГР, АВРАМЕНКУ Володимиру Євгеновичу, завідувачу гуртожитку КАРПОВІЙ Людмилі Миколаївні, забезпечити посилену санітарну обробку приміщень і поверхонь в корпусах і гуртожитку, підготувати ізолятори для розміщення хворих, які не потребують госпіталізації, контактних осіб та осіб, що мають перебувати на самоізоляції.

11.Заступнику директора з ВР. ТКАЧУК Світлані Валеріївні, забезпечити оприлюднення даного наказу на офіційному веб-сайті коледжу.

12.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор                                                                               О.В. Мельник                                                                                   Погоджено:

                                                                                   Заст. директора з НР

                                                                                               О.Л. Куріна

                                                                                   Заст. директора з ВР

                                                                                               С.В. Ткачук

                                                                                   Заст. директора з АР

                                                                                               В.Є. Авраменко

                                                                                   Голова профкому

                                                                                               М.О. Назаренко

Ознайомлені: 

Літвінов А.І.

Черкашина С.В.

Биковська І.П.

Міфле-Чередніченко С.А.

Назаренко М.О.

Нестеренко К.В.

Нікуліна С.М.

Тіга С.А.Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України звертає вашу увагу на необхідність виконання Конституції України, законів України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту», зокрема в частині застосування державної мови в освітньому процесі.

16 липня 2019 року набрав чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», стаття 21 «Державна мова у сфері освіти» якого повністю відображає зміст статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту», якою встановлено, що мовою освітнього процесу є державна мова.

У рішенні Конституційного Суду України від 16 липня 2019 року № 10-р/2019 про визнання Закону України «Про освіту» таким, що повністю відповідає Конституції України, чітко зазначено, що «українська мова як державна є обов’язковою на всій території України у державній сфері, а також в публічних сферах суспільного життя, у тому числі у сфері освіти», а також підкреслюється, що «мова-унікальний феномен, що є засобом соціалізації, формою реалізації потенціалу кожної людини, а знання державної мови сприяє соціалізації особи та є засобом запобігання дискримінації».

Нагадуємо, що рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання, остаточним та не може бути оскаржене.

У рішенні від 22 квітня 2008 року № 8-рп/2008 у справі про мову судочинства Конституційний Суд України зазначив, що «статус української мови як державної є складовою конституційного ладу держави нарівні з її територією, столицею, державними символами». Тому незастосування державної мови відповідно до вимог закону, зокрема в освітній сфері, є зневагою до державної мови, порушенням приписів Конституції України, що є неприпустимим.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» робочою мовою діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування, є державна мова. Ця норма стосується також органів влади і закладів освіти.

Згідно із статтею 9 цього ж Закону володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані, зокрема керівники закладів освіти всіх форм власності, педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови.

У зв’язку з цим вкотре наголошуємо на необхідності застосування державної мови в робочий час науково-педагогічними, педагогічними та іншими працівниками закладів освіти. Державна мова має використовуватися в рамках освітнього процесу, під час проведення навчальних занять (крім занять з навчальних предметів, які згідно з освітньою програмою закладу освіти викладаються іноземними мовами або мовами корінних народів і національних меншин), у спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти як зі здобувачами освіти (вихованцями), так і між собою. Під час організації освітнього процесу незалежно від його форми (урок, лекція, практичне, семінарське заняття, гурткова робота тощо) необхідно використовувати навчальні матеріали, виготовлені державною мовою (крім занять з навчальних предметів, які згідно з освітньою програмою закладу освіти викладаються іноземними мовами або мовами корінних народів і національних меншин).

Представникам корінних народів і національних меншин України гарантується право навчатися рідною мовою поряд з державною мовою в класах (групах), створених відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про освіту» та частини першої статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Частина п’ята статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та частина четверта статті 7 Закону України «Про освіту» встановлюють, що «в закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу».

Враховуючи освітні запити учнів та їхніх батьків, кадровий потенціал і матеріально-технічне забезпечення, заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму з відповідним мовним компонентом (без вивчення/із вивченням мови національної меншини, вивченням однієї чи кількох іноземних мов тощо). Таким чином, згідно з освітньою програмою закладу освіти під час проведення навчальних занять із навчальних предметів, які викладаються іноземними мовами або мовами національних меншин, застосовується відповідна мова поряд з державною мовою.

Водночас наголошуємо на вагомості популяризації переваг вивчення державної мови та оволодіння нею на високому рівні усіма здобувачами освіти незалежно від національного походження, що є однією з важливих умов повноцінної реалізації їхніх конституційних прав в Україні.