Робота експертної комісії МОН України у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»

Answer

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five http://jquery2dotnet.com/ centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» у Відокремленому структурному підрозділі «Мелітопольський коледж ТДАТУ» 30-31 травня 2018 року працює експертна комісія у складі:
голова комісії Рожков Артур Олександрович – завідувач кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету ім.. В.В. Докучаєва, доктор сільськогосподарських наук, професор;
Кучерявенко Олена Петрівна – голова циклової комісії агротехнічних дисциплін Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової», викладач вищої категорії.Члени експертної комісії провели наради з адміністрацією, співбесіди з працівниками та студентами коледжу, відвідали навчальні лабораторії, дослідно-демонстраційну ділянку.

Проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, організації навчальної та методичної роботи.

Здійснено аналіз виконання студентами комплексних контрольних робіт.


Поделись с друзьями