ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» – один з найстаріших навчальних закладів міста. Його історія починається в далекі 30 - ті роки ХХ ст. 8 жовтня 1931 року Наказом Народного комісаріату земельних справ на підставі клопотання Мелітопольської зональної науково-дослідної станції садово-ягідного господарства був відкритий Мелітопольський садово–городній технікум. Його першим керівником був Рудасєв Михайло Герасимович. Термін навчання в технікумі був три роки, на першому та другому курсах технікуму на той час навчалось 107 студентів, педагогічний колектив складався з 19 викладачів. Через п’ять років він був перетворений у бавовницький. У другій половині 50-х технікум ще двічі змінює свою назву: з 01.07.1955 р. – Технікум механізації сільського господарства (у зв’язку з організацією відділень: механізації сільського господарства, агрономічного, рільництва та плодоовочівництва), з 16.05.1956 р. – Мелітопольський технікум сільського господарства (у зв’язку з приєднанням до технікуму школи з підготовки кадрів для сільського господарства). 
Як наслідок екологічної катастрофи у 1966 р. Мелітопольський сільськогосподарський технікум був повністю перепрофільований для підготовки гідромеліоративних кадрів та у відповідності з наказом Міністерство сільського господарства УРСР № 594 від 09.08.1966 р. отримав нову назву «Мелітопольський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства», а в 1997 році він став відокремленим підрозділом Таврійської державної агротехнічної академії. У жовтні 2007 року перейменований на ВСП "Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету ”

Всі ці роки кілька поколінь викладачів самовіддано торували нелегкій шлях підготовки молодших спеціалістів для сільського господарства: це тисячі і тисячі лекцій, лабораторних і практичних занять, це більше 13 тисяч випускників, які разом з дипломами отримали путівку в життя. Звертаючись до нашої історії, віддаємо шану і повагу колишнім керівникам і викладачам, які формували імідж нашого учбового закладу. Це такі, як колишні директора Ткаченко Микола Кирилович та Мілюков Віталій Леонідович, викладачі Афанасьєва Галина Іванівна, Лебедєв Віктор Іванович, Молодченко Дина Павлівна, Солоїд Ніна Миколаївна та Солоїд Іван Антонович, Строкань Анатолій Григорович, Шейко Діана Леонідівна, Яніна Наталія Макарівна та багато інших. Взагалі історію коледжу неможливо вмістити в кількох рядках, як і неможливо перелічити усіх ветеранів-працівників, хто накопичував багатий досвід в учбовому процесі, створював учбово-матеріальну базу.

З 1956 року коледж випускає молодших фахівців для сільського господарства. Колишні випускники сьогодні працюють у сільськогосподарських організаціях та кооперативах Запорізької області та України. Переважаюча більшість їх чесно і самовіддано виконує свій обов’язок, сумлінно працюючи на ниві аграрного сектору . Коледж пишається своїми випускниками: Голованов Олександр Іванович – професор, доктор наук, завідуючий кафедрою Меліорації і рекультивації земель Московського університету природоулаштування, заслужений діяч наук Російської федерації; Овечко Віктор Васильович – кандидат технічних наук, доцент Таврійського державного агротехнологічного університету, Дудкін Євген Іванович - кандидат технічних наук, доцент Таврійського державного агротехнологічного університету, Паршин Борис Андрійович - кандидат історичних наук, доцент Таврійського державного агротехнологічного університету. Багато випускників продовжили навчання у вищих навчальних закладах і зараз працюють керівниками та головними спеціалістами в сільському господарстві. Це такі, як: Журавльов Володимир Анатолійович – начальних Запорізького обласного управління сільського господарства та продовольства, Баранов Анатолій Трохимович – керівник виробничого кооперативу « Переможець », Сідлецький Борис Євгенович – директор відділення Укргеоінформ м. Мелітополя, Лебедько Геннадій Юрійович – головний метролог Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства та багато інших.

Коледж розвивається, зберігаючи надбання минулих поколінь викладачів і студентів, і відкриває нові спеціальності. 

У 2001 р. в технікумі відкрилася спеціальність «Бухгалтерський облік», в 2010 р. почалася підготовка фахівців за спеціальністю «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі». У 2014 р. відкрилися дві нові спеціальності: «Обслуговування програмних систем і комплексів», «Виробництво і переробка продукції рослинництва».

Сьогодні ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» справедливо називають кузнею технічних працівників для сільського господарства. В ньому навчаються студенти з усіх районів Запорізької області, а також з Херсонської, Донецької, Дніпропетровської областей.

Випускники коледжу можуть продовжити своє навчання з обраної спеціальності за скороченим терміном у навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації.

ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» до 31.12.2019 р. заклад вищої освіти першого рівня акредитації, який провадив освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям  кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста. З 2020 року коледж набув статусу закладу фахової передвищої освіти та має відповідний рівень організаційного, навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.
Матеріально–технічна база коледжу дозволяє організувати навчально–виховний процес на рівні сучасних вимог. Це два навчальних корпуси, в яких розміщується 19 кабінетів, 18 лабораторій. А також є бібліотека, яка нараховує понад 50 тисяч примірників наукової, навчальної та художньої літератури, має великий вибір періодичних видань. Студенти мають можливість працювати у читальній залі коледжу. Завдяки тому, що Мелітопольський коледж є структурним підрозділом Таврійського державного агротехнологічного університету, для накопичення практичного досвіду студенти коледжу, за договором з університетом, можуть проходити практичне навчання за кордоном, а саме: у Німеччині, Данії, Англії, Швеції та Швейцарії.
Для студентської молоді створені всі умови для гармонійного розвитку, змістового і цікавого дозвілля. В коледжі працюють секції: волейбол, міні-футбол,баскетбол, настільний теніс, легка атлетика, боротьба  і гирьовий спорт. Спортсмени коледжу добре відомі за межами свого навчального закладу і міста: вони неодноразово посідали призові місця на районних, обласних, Всеукраїнських, міжнародних змаганнях. В стінах коледжу було виховано 8 майстрів спорту, 25 кандидатів в майстри спорту, біля 50 першорозрядників, 60 чемпіонів і призерів Всеукраїнських спортивних ігор, 4 чемпіони Європи, 7 чемпіонів та призерів Світу. Коледж пишається своїми чемпіонами: Корнієнко В., Кравцовим Ю., Голубничим О., Тарасевичем Є., Димітровим В., Ненько О, Риженковим В. Типенко А., Большаком К., Огонесяном Г., Мішенко В., Кашлаковим М., Харченко О., Солоковським С., Вишняковим В., Андрусенко В., Урсу О., Захарченко О, Конюховим  Р., Омельченком П., Голубничим В., Кудрею С., Кубраком І., Цараном О., Данилевським  С., Кучменком Б., Данілевським Б., Голубничим А., Тригубом М., Купадзе М., Мурчуком А., Копотем В., Сінчею А..
В коледжі працюють гуртки художньої самодіяльності, учасники яких беруть участь у концертах, конкурсах, вечорах, "вогниках”. Щорічно таланти викладачів і студентів коледжу демонструються на огляді художньої самодіяльності « Софіївські зорі ».
Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету” готує гідну зміну – справжніх господарів на своїй землі!