2016 рік:

Штатний розпис на 2018 рік
Баланс на 01.01.2017
Звіт про результати фінансової діяльності за 2016 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 рік
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2016 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2016 рік
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.01.2017
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.01.2017
Дані щодо причин наявності дебіторської заборгованості в частині спеціального фонду
Дані щодо причин наявності кредиторської заборгованості в частині спеціального фонду
Звіт про рух необоротних активів на 01.01.2017
Звіт про рух матеріалів та продуктів харчування на 01.01.2017
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями

2017 рік:

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями
Звіт про власний капітал
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт

2018 рік:

Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт
Звіт

2019 рік:

Баланс (ф 1-дс)
Звіт про забогованість за бюджетними коштами (ф №7д)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2Д - 2201160)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф№4-2д)
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф № 4-1д)
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про фінансові результати
Примітки до річної фінансової звітності