«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – технік-електрик

Термін навчання:

на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

на базі 11 класів, на основі диплома ПТНЗ – 2 роки 10 місяців.

Виробничі професії:

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 1,2 розряду

Посади, за якими можуть працювати випускники спеціальності 

•Майстер з ремонту технологічного обладнання електроенергетичної та електротехнічної промисловості

•Майстер електровимірювальної лабораторії

•Майстер електромонтажних робіт

•Технік-електромеханік по контрольно-вимірювальним приладам

•Технік-електромеханік по монтажу, налагодженню, технічному обслуговуванню та експлуатації електрообладнання

•Монтажник приладів та апаратів автоматичного контролю, регулювання та управління

•Завідуючий електроремонтною майстернею