Циклова комісія «Комп'ютерні науки»У зв’язку з відкриттям у ВСП «МК ТДАТУ» спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів» 1 вересня 2016 року була створена циклова комісія обслуговування програмних систем і комплексів для загальної та фахової підготовки спеціалістів шляхом розділення циклової комісії математичної, природничо-наукової підготовки. В окрему комісію було вирішено виділити наступні дисципліни: основи інформатики,  комп’ютери та комп’ютерні технології, інформаційні системи і технології в обліку, інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні системи в обліку.

Головою циклової комісії було призначено Саєнко Олександра Вікторовича. До складу комісії увійшли викладачі: Бондаренко Олена Святославівна, Чаусова Наталія Володимирівна та лаборант  Бодрова Алла Анатоліївна.

У 2017 році склад циклової комісії розширився, і до складу увійшли викладачі   Бабенко Наталія Миколаївна,   Гаджиріга Іван Сергійович.

У 2018 році головою циклової комісії стала Бондаренко Олена Святославівна, а штат ЦК поповнився новим викладачем Літвіновим Антоном Ігоровичем. 

Окрім дисциплін з загальної інформатики, циклова комісія здійснює підготовку за наступними дисциплінами: алгоритмізація і програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, операційні системи, організація баз даних і знань, WEB-технології та дизайн, комп’ютерна графіка, розробка клїєнт-серверних додатків, технології створення програмних продуктів, технологія захисту інформації, адміністрування програмних систем і комплексів, тестування програмних систем і комплексів, електротехніка з основами електроніки, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, комп’ютерні мережі.

У 2018 році назва циклової комісії змінилася на «Комп’ютерні науки».

Кожного року проводяться тижні ЦК. Викладачі приймають участь у методичних семінарах та конференціях, готують студентів до участі у студентських конференціях та конкурсах.

Проводиться виховна робота у гуртожитку. У різні роки викладачі   циклової комісії були кураторами академічних груп.