«Агроінженерія»

Кваліфікація – технік-механік 

Термін навчання:

на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

на базі 11 класів, на основі диплома ПТНЗ – 2 роки 10 місяців

Виробничі професії

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування   1,2,3,4 розряду

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А», «В».

Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С».

Посади, за якими можуть працювати випускники спеціальності 

•Завідувач машинного двору

•Завідувач майстерні

•Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів

•Майстер дільниці

•Майстер з ремонту транспорту

•Начальник ремонтного цеху

•Механік

•Механік автомобільної колони

•Механік виробництва, механік дільниці

•Механік цеху

•Технік з механізації трудомістких робіт

•Диспетчер

•Технік

•Бригадир тракторної бригади